تماس با ما

  • آدرس : تهران، شهرك قدس، خيابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، ستاد مركزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. بلوك A، طبقه ۵
  • کد پستی : 1467664961
  • فکس : 02188957150
  • تلفن : 021-8145
  • نمابر : 021-81454357
  • پست الکترونیک کارشناسان سلامت: A-mirolyaei@health.gov.ir Almasian@health.gov.ir
  • پست الکترونیک پشتیبانی نرم افزار: Support@yargan.co