درباره ما

کشور جمهوری اسلامی ایران حذف مالاریا در افق 1404 را در دستور کار دارد، و طبق آخرین گزارشات سازمان جهانی بهداشت جزء شش کشوری در جهان محسوب می شود که بیش از سه سال پیاپی شاهد توقف انتقال مالاریا بوده و در صف دریافت گواهی حذف مالاریا می باشد.

هدف نهايي:

  • هدف نهایی برنامه، حذف مالاریا در افق 1404 مي باشد.

اهداف بلند مدت:

  • نگهداشت برنامه حذف در شرایط صفر مرگ ناشی از مالاریا (هر نوع مالاریای محلی یا وارده)
  • نگهداشت برنامه در شرایط حذف و پیشگیری از برگشت انتقال محلی مالاریا

راهبردهای اصلي:

  • ارتقا دسترسي به خدمات تشخیص و درمان مالاریا
  • ارتقای دسترسی به خدمات پیشگیری از طریق تقویت مدیریت تلفیق یافته ناقلین (IVM)
  • تقویت نظام مراقبت مالاریا با تاكيد بر پاسخ مناسب و بموقع

طراحی سامانه همراه مالاریا به همت متخصصین فناوری اطلاعات ایرانی (شرکت داده کاوی یارگان) و به سفارش و همراهی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت (اداره کنترل بیماریهای منتقله توسط ناقلین) با هدف تقویت نظام مراقبت و سیستم گزارش دهی مالاریا جهت تشخیص به موقع بیماران و واکنش زود هنگام به طغیانهای احتمالی و کنترل موثر ناقلین بیماری صورت گرفته است.